Bellovi Language Services je kompanija u porodičnom vlasništvu sa više od osam godina iskustva u oblasti uređivanja tekstova, prevođenja, formatiranja i tumačenja. Nalazimo se u istočnom delu Češke Republike i našu centralnu poziciju koristimo tako što zapošljavamo visoko obrazovane urednike, prevodioce i tumače (većinu njih sa doktorskom diplomom) iz cele Istočne Evrope. Obrazovanje i iskustvo naših zaposlenih je ono što nas izdvaja od ostalih kompanija koje pružaju jezičke usluge. Ponosimo se ponudom širokog spektra vrhunskih jezičkih usluga i zadovoljavanju potreba naših klijenata na blagovremen i efikasan način. Nama nijedan posao nije preveliki ili premali, u mogućnosti smo da ga uradimo što je pre moguće, i zato nas slobodno kontaktirajte i ukažite nam priliku kako bismo ispunili vaše potrebe za prevodom, uređivanjem i tumačenjem. Najbolji smo u onome čime se bavimo. Pružite nam priliku da vam to i dokažemo!