Ak máte oficiálny alebo osobný dokument, ktorý vyžaduje preklad (napr. rodný, sobášny, úmrtný list alebo rozsudok o rozvode, závet, apostilu, diplom, zmluvu), náš tím je pripravený vám pomôcť. V niektorých jazykoch poskytujeme i úradný (tzv. súdny) preklad. Pre genealógov a historikov poskytujeme preklad historických dokumentov.