Náš tím sa skladá väčšinou z univerzitných učiteľov, ktorí majú dosiahnuté vysoké stupne vzdelania a ktorí sú sami publikovaní autori. Preto dobre vieme, čo potrebujú výskumníci i vydavatelia. Vždy dodržiavame termíny.

Akademici, neustály tlak akademického prostredia nám je dobre známy, vrátane filozofie „publikuj alebo umri“, ktorú dodržiava nejedna inštitúcia. Dovoľte nám uľahčiť vám vaše bremeno. Ponúkame široké spektrum profesionálnych služieb, pomocou ktorých pripravíme vašu prácu na publikovanie. Ak ste napísali projektovú žiadosť, recenziu, článok, štúdiu, kapitolu, záverečnú prácu, dizertáciu, monografiu alebo rukopis v inom jazyku, než v akom potrebujete publikovať, vašu prácu vám preložíme. Prácu vám tiež pomôžeme upraviť tak, aby bola v súlade nielen so súčasnými štandardmi a štýlom akademického písania, ale i so špecifickými požiadavkami vydavateľov. Formát vašej práce vám dokonca môžeme upraviť tak, aby bola kompletne pripravená na vydanie. Pre tých, čo potrebujú preklad, editáciu a prípadne i formátovanie, ponúkame balíček služieb za zvýhodnenú cenu. Keďže vydavatelia sú nevyspytateľná hromádka, vydanie vašej práce nevieme zaručiť, ale ručíme za to, že po našom spracovaní bude vaša práca ľahšie prijateľná na publikovanie.

Študenti, vieme, čo zvyknú požadovať učitelia a sme pripravení pomôcť vám vyhovieť ich požiadavkám. Vaše písomné alebo záverečné práce za vás nenapíšeme, ale pomôžeme vám vylepšiť ich štruktúru a formálne náležitosti a tiež vám pomôžeme vybudovať a sprehľadniť argumentáciu. Samozrejme vám zároveň skontrolujeme gramatiku a slovnú zásobu. Zmeny spravíme pomocou funkcie MS Word „sledovanie zmien“, takže naše opravy budete vidieť a môžete sa z nich učiť.

Študentom tiež ponúkame editáciu životopisov a motivačných listov. Pošlite nám vaše dokumenty a my sa postaráme o to, aby boli bez chýb a aby vyzerali skvele. Ak potrebujete preložiť vaše pracovné dokumenty, postaráme sa aj o to.