Gregory Jason Bell, Ph.D.

Editace v anglickém jazyce

Jason získal akademický titul bakaláře humanitních věd v oboru anglická literatura na Davidson College v Severní Karolíně, titul magistra managementu na Tulane University v New Orleans, titul magistra humanitních věd v oboru americká historie na Marshall University v Západní Virginii a titul doktora filozofie v oboru americká historie na University of Cincinnati. Od roku 2009 vyučuje Americké reálie a Akademické psaní na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Je autorem devíti publikací a koeditorem publikace z výroční konference, která je zahrnuta do databáze Thomson Reuters Web of Science. Editaci akademických, technických a obchodních textů se věnuje více než 10 let. Od roku 2006 žije v České republice.

https://www.linkedin.com/in/g-jason-bell-bb4321125/
https://utb-cz.academia.edu/GregoryJasonBell
https://www.researchgate.net/profile/Gregory_Bell6
http://www.researcherid.com/rid/E-2520-2015
https://orcid.org/0000-0001-6008-4451
https://scholar.google.com/citations?user=D-9pR-4AAAAJ&hl=en
 
         
  sanja  

Bc. Sanja Bell

Překlady a tlumočení
Jazykové kombinace: angličtina<> srbština, angličtina <> chorvatština, angličtina <> bosenština, angličtina <> černohorština

Sanja je srbská rodilá mluvčí a má více než desetileté zkušenosti z různých oborů, pracovala například jako novinová editorka, rozhlasová moderátorka, poradce v oboru komunikace a novinářka zaměřená na střední Evropu a Balkán. Kromě toho pracovala také jako překladatelka a klíčový člen týmu poradců pro vysoké srbské vládní činitele. Je zkušenou překladatelkou, korektorkou a editorkou, angličtinu ovládá na úrovni C2. Bakalářský titul získala v oboru komunikace na Univerzitě Singidunum v Bělehradě v Srbsku. Do získání druhého bakalářského titulu, tentokrát v žurnalistice, jí chybí už jen několik málo kreditů. Od roku 2011 bydlí trvale ve Spojených státech.

 
         
 

 hana

 

Mgr. Hana Bellová

Překlady a tlumočení
Jazykové kombinace: angličtina <> čeština, angličtina <> francouzština

Hana je česká rodilá mluvčí, na Univerzitě v Cincinnati získala bakalářský titul ve francouzštině a na Masarykově univerzitě v Brně také bakalářský a magisterský titul v oboru pedagogika anglického jazyka. Její znalosti anglického jazyka odpovídají úrovni C2 podle Společného evropského rámce, francouzštinu používá v profesním životě denně již od roku 2008. Má za sebou více než deset let překladatelských a tlumočnických zkušeností (angličtina <> čeština), v roce 2013 tlumočila pro Lichtenštejnského prince během jeho návštěvy jižní Moravy.

 
         
  tamara  

Tamara Gončarova, Ph.D.

Překlady a tlumočení
Jazykové kombinace: angličtina <> ruština, slovenština <> ruština

Tamara je ruská rodilá mluvčí, od roku 2001 žije na Slovensku. V oboru komunikace získala doktorát, v oboru anglického a ruského jazyka a literatury magisterské tituly na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře na Slovensku. Dva roky studovala lingvistiku na Middlesex University v Londýně. Od roku 2004 pracuje jako profesionální překladatelka a tlumočnice.

 
         
   anna  

Mgr. Anna Mabbettová

Soudní překlady a tlumočení
Jazykové kombinace: angličtina <> čeština

Anna je česká rodilá mluvčí, má za sebou mnohaletý pobyt ve Velké Británi. Na Masarykově univerzitě v Brně získala bakalářský a magisterský titul v oboru anglický jazyk. Téměř deset let pracuje jako překladatelka a tlumočnice na volné noze, zabývá se také výukou angličtiny pro studenty všech věkových kategorií. V roce 2011 byla Krajským soudem v Brně jmenována soudní tlumočnicí z anglického jazyka.

 
         
   susan  

Susan Nagelsen, M.A.

Editace v anglickém jazyce

Susan pracuje jako vedoucí editorka vydavatelství BleakHouse Publishing. Je také koeditorkou publikace Journal of Prisoners on Prisons. Vydala také sbírku textů z amerických věznic Exiled Voices: Portals of Discovery (2008), zanedlouho jí vyjde kniha Secrets Shared.
     

 
         
  katarina  

Katarína Nemčoková, Ph.D.

Editace, překlady, tlumočení
Jazykové kombinace: angličtina <> čeština, angličtina <> slovenština, slovenština <> čeština

Katarína získala titul magistra humanitních věd na Univerzitě Mateja Bela v Banské Bystrici v roce 1998, od té doby působí jako pedagog a výzkumný pracovník v oboru anglická lingvistika a translatologie. V roce 2012 získala titul doktora filozofie v anglické lingvistice na Masarykově univerzitě v Brně v České republice. Studovala na Brighton University ve Velké Británii a na University of Pittsburgh. Od roku 2008 pracuje jako odborný asistent lingvistiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v České republice. V současné době zde působí jako vedoucí katedry moderních jazyků a literatury. Od roku 2009 se podílí na editaci publikace z výroční konference zahrnuté do databáze Web of Science, v roce 2015 se stala hlavní editorkou. Aktivně se zabývá také nezávislou překladatelskou činností v angličtině, slovenštině a češtině, a je autorkou několika publikovaných článků o reklamě.

 
         
  kristyna  

Mgr. Kristýna Pospíšilová

Překlady a tlumočení
Jazykové kombinace: němčina <> čeština

Kristýna je česká rodilá mluvčí, na Slezské univerzitě v Opavě získala magisterský titul v němčině a češtině. V současné době pracuje jako učitelka německého a českého jazyka na střední škole, od roku 2008 poskytuje překladatelské a tlumočnické služby pro řadu firem.